Luka Ilovik

O luci

Luka Ilovik protee se u duljini od 1,5 km, a irine je do 300 m. Na tom djelu organizirano je sidrite koje je od 2001.god pod koncesijom tvrtke "PORAT ILOVIK" d.o.o. Sidrite prua mogu?nost veza na 80 pluta?a, koje su postavljene duinom kanala.

Na obali je ure?eno cca 30 vezova od kojih ve?ina ima i priklju?ak struje napona 220V.Manjim koli?inama vode moete se opskrbiti na mjesnoj cisterni. Sa svih plovila organiziran je odvoz sme?a.

Sidrite Ilovik, zasigurno je jedno od ljepih i sigurnijih na Jadranu. Boravak na naem otoku sigurno ?e vam ostati u lijepoj i trajnoj uspomeni. ?esti su sretnici koji krstare?i imaju bliske susrete sa delfinima. Za bolje snalaenje pogledajte plan luke.
Luka Ilovik
 

Izaberite jezik:

Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)
Apartmani Sabina

Vozni red...